Náš Facebook
Náš Instagram
725 829 262

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování jakéhokoli formuláře na stránkách www.oknadomu.cz a/nebo při odeslání e-mailu na jakoukoli e-mailovou adresu uvedenou na těchto stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. OKNADOMU s.r.o. si plně uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení OKNADOMU s.r.o. k ochraně osobních údajů

Společnost OKNADOMU s.r.o. zpracovává osobní údaje všech osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.oknadomu.cz, stejně jako všechny další údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a OKNADOMU s.r.o. údaje zlikviduje.

Společnost OKNADOMU s.r.o., jako provozovatel stránek www.oknadomu.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti OKNADOMU s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Veškerá práva vyhrazena © 2016 –2024