Náš Facebook
Náš Instagram
725 829 262

Podmínky použití

Níže uvedené podmínky tvoří platnou dohodu mezi vámi a firmou OKNADOMU s.r.o. (dále jen Provozovatel). Přístupem na tyto webové stránky, jejich prohlížením nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste je pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními, včetně příslušných vývozních a dovozních právních předpisů a nařízení. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky prosím nepoužívejte.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace těchto informací tyto Podmínky použití a veškeré jiné informace obsažené na těchto webových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat anebo měnit produkty a služby popsané na těchto stránkách.

Tyto webové stránky a obsah na těchto stránkách nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, přenášeny do jiných systémů, zveřejňovány, přenášeny, distribuovány nebo používány k vytváření odvozených děl, s výjimkou případu, kdy vám Provozovatel udělí nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k přístupu a zobrazování těchto webových stránek v rámci tohoto webového serveru, a to výhradně na vašem počítači a pro vaše osobní, nekomerční použití. Toto povolení je podmíněno vaším závazkem, že nezměníte obsah zobrazený na těchto webových stránkách, ponecháte všechny copyrightové výhrady, informace o ochranných známkách a další informace o vlastnických právech nedotčené, a vaším souhlasem s veškerými ustanoveními, podmínkami a upozorněními připojenými k informacím nebo jinak uvedenými na těchto webových stránkách. Bez ohledu na výše uvedené se veškerý software a jiné materiály, které jsou dostupné pro účely stažení, přístupu nebo jiného užívání z těchto webových stránek a které obsahují své vlastní licenční podmínky, ustanovení a upozornění, řídí takovými vlastními podmínkami, ustanoveními a upozorněními.

Pokud nesplníte podmínky, ustanovení a upozornění uvedené na těchto stránkách, bude to mít za následek automatické ukončení veškerých práv, jež vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a vy jste povinni okamžitě zničit veškeré kopie stažených materiálů, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu. S výjimkou omezeného povolení uvedeného v předchozím odstavci vám Provozovatel neuděluje žádná jiná výslovně nebo mlčky vyjádřená práva či licence na základě jakýchkoliv patentů, ochranných známek či autorských práv, ani žádná jiná vlastnická práva nebo práva k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni vytvářet kopie informací nebo obsahu z těchto webových stránek na jiném webovém serveru nebo na jakékoliv jiném médiu.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje jiných společností. Provozovatel nečiní žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky, pokud jde o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran, na něž může být na webových stránkách Provozovatele uveden odkaz nebo které mohou být přístupné z webových stránek Provozovatele nebo s nimi mohou být propojeny. Odkaz na webové stránky jiné společnosti neznamená, že Provozovatel schvaluje obsah či užívání takových webových stránek nebo že podporuje jejich vlastníka. Kromě toho Provozovatel není smluvní stranou, ani není odpovědný za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, ani v případě, kdy jste se o takových třetích stranách dozvěděli (nebo k nim získali přístup) prostřednictvím webových stránek Provozovatele. V souladu s tím potvrzujete a souhlasíte, že Provozovatel není odpovědný za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a že není odpovědný za žádný obsah, služby, produkty nebo jiné materiály, které jsou uvedeny nebo jsou dostupné z takových webových stránek či zdrojů.

Vezměte prosím na vědomí, že když vstoupíte na webové stránky jiné společnosti, pak - ačkoliv takové stránky mohou obsahovat logo Provozovatele - se jedná o stránky nezávislé na Provozovateli a Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem takových webových stránek. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí vaši ochranu před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními programy, a abyste ochránili vaše informace způsobem, který považujete za odpovídající.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookies

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Někteří lidé si ukládání souborů cookie nepřejí. To je důvod, proč nejnovější prohlížeče umožňují spravovat soubory cookie dle libosti.

V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro soubory cookie jednotlivých webů, což vám poskytuje lepší kontrolu nad svým soukromím. Můžete zakázat ukládání souborů cookie ze všech webů kromě stránek, kterým důvěřujete.

Například v nabídce Nástroje prohlížeče Google Chrome naleznete položku Smazat údaje o prohlížení. Umožní vám vymazat soubory cookie a další data webů a pluginů, včetně dat uložených do zařízení přehrávačem Adobe Flash Player (soubory cookie přehrávače Flash). Další funkcí Chromu je anonymní režim. Anonymní režim můžete použít, když chcete, aby vaše činnost na webu nebyla zaznamenána v historii prohlížení a stahování. Soubory cookie vytvořené v anonymním režimu se po zavření všech oken anonymního režimu vymažou. Ostatní prohlížeče obsahují také podobné nastavení. Pro konkrétní dotazy kontaktujte svého správce IT.

Veškerá práva vyhrazena © 2016 –2024