Náš Facebook
Náš Instagram
725 829 262

Oprava oken, dveří a fasády

Brno, Cejl 23
Oprava oken, dveří a fasády
dřevěná okna
dveře
fasáda

Objednatelem této zakázky bylo Statutární město Brno, Odbor správy majetku (Husova 3, 602 00 Brno). V rámci této realizace byla požadována oprava oken a dveří včetně opravy uliční fasády.

Okna i fasáda se nacházely v nevyhovujícím stavu, dřevěná (kastlová) okna byla odsazena od fasády.

  • Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. Robert Ševčík
  • Vedoucí projektant: Jiří Slaný

Galerie realizace

Oprava oken, dveří a fasády
Oprava oken, dveří a fasády
Oprava oken, dveří a fasády
Oprava oken, dveří a fasády
Oprava oken, dveří a fasády
Oprava oken, dveří a fasády

Zadání a realizace projektu

Zadání a příprava

Nové výplně otvorů uliční fasády z dřevěných lepených profilů budou členěním, profilací prvků a povrchovou úpravou odpovídat původním dřevěným oknům. Konkrétní řešení bude odsouhlaseno s NPÚ, OPP, s tím, že profily musí být co nejsubtilnější, okapnička dřevěná.

V rámci přípravy byla dále dohodnuta výrobní dokumentace dodavatele, která byla předložena ke schválení NPÚ, OPP, v rámci dokumentace byly upřesněny výrobní detaily, způsob osazení do špalety, způsob otevírání, kování a výsledná povrchová úprava včetně barevnosti.

Schůzka realizace za účasti:

  • Generálního projektanta
  • dodavatele stavby
  • dodavatele výplní otvorů
  • pracovníka NPÚ
  • pracovníka OPP

Realizace

Profil a materiál: stavební hloubka min. 68 mm, smrková lepená min. třívrstvá lamela – euro profil s Uf pro dosažení UW celkového okna 1,20 W/m2., povrchová úprava tlustostěnná lazura, vícestupňová povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran 3-6 mm.

Zasklení: izolační dvojsklo s Ug=1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček.

Kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací.

Okapnice: nové klempířské prvky z titanzinku (jiný požadavek NPÚ jsme neobdrželi) s přerušeným tepelným mostem.

Větrání, přísun vzduchu: byly vytipovány místnosti s plynovými spotřebiči spalující vzduch z místnosti, okna do těchto prostor byla vybavena zařízením umožňující přívod vzduchu do místnosti bez zásahu uživatele – nejedná se o mikroventilaci. Zařízení významně nesnižuje zvukově a tepelně izolační vlastnosti okna.

Vyjádření klienta

Navzdory rozmarům počasí a zchátralosti opláštění budovy byly všechny dodávky a montáž oken provedeny v dohodnutém termínu díla dle smlouvy o dílo. Byly splněny veškeré zadávací parametry nových oken a zednické práce byly provedeny v plném rozsahu dle zadání projektové dokumentace a stanovisek památkového ústavu.

Všichni nájemníci v domě byli s realizací výměny oken a zednických prací v bytech spokojení, což potvrdili písemně do předávacího protokolu. Společnost OKNADOMU s.r.o. budeme i nadále oslovovat ve veřejných zakázkách zaměřených na výměnu výplní stavebních otvorů.

Podobné realizace

Veškerá práva vyhrazena © 2016 –2024